Tháng Năm Rực Rỡ Burning Years

Our Story in Beijing (2023) (2023)

Nội dung phim

Bộ phim kể về bốn người bạn thân có tính cách khác nhau Lâm Chí Hoa, Từ Vệ Bưu, Uông Lỗi, Trương Bằng. Họ bị chia cắt bởi chọn lọc đi trên những tuyến đường khác nhau khi thời đại thay đổi. Theo nhịp bước đổi mới to lớn của xã hội, Lâm Chí Hoa với trái tim ngập tràn chính nghĩa sau cuối cũng thực hành được mơ ước làm cảnh sát, lại vì vậy mà đứng về chiến tuyến đối chọi với người bạn thân đã đi vào tuyến đường sa ngã. 

Xem thêm