Sóng Gió Gia Tộc 3

Heart Of Greed 3 (2023)

Nội dung phim

Vĩnh Chính vốn không muốn lên sàn, nhưng bởi năm xưa, anh ta từng được Hứa Nhã Lân ( do Lý Quốc Lân đóng vai ) giúp thoát tội, nên Chính luôn luôn canh cánh trong lòng và trông mong có ngày sẽ đền ơn cho Lân; nay biết được cơ nghiệp in ấn cả trăm năm của gia đình họ Hứa đang lâm vào nguy cơ sụp đổ, Chính nghe lời em trai vợ, rằng có thể thông qua sự sáp nhập công ty của hai bên, thì hai bên sẽ được vẹn cả đôi đường: Gia đình họ Hứa được cứu cánh, còn bên Vĩnh Chính có thể lên sàn dễ dàng hơn… Nhưng em dâu của Chính là Lương Thuận Hoa ( do Quan Cúc Anh giữ vai ) và em trai Hoa là Lương Tán ( do Nguyễn Triệu Tường đóng vai ) thì cực lực phản đối; cộng thêm Hoa có sự bất hòa với bà vợ Lân là Dư Tú Tuệ ( do Mễ Tuyết đóng vai ) nên đăm ra có ấn tượng xấu đối với gia đình họ Hứa.

Xem thêm